Otto Edelmann/Christa Ludwig/Philharmonia Orchestra/Herbert von Karajan