Otto Edelmann/Philharmonia Chorus/Philharmonia Orchestra/Herbert von Karajan